شما اینجا هستید
صفحه اصلی > Posts tagged "ساخت گل با مهره های کریستالی"

ساخت گل کریستالی بنت قنسول با منجوق | آموزش گلهای کریستالی

آموزش ساخت گل کریستالی بنت قنسول با منجوق برای ساخت گل کریستالی به مهره های کریسالی و سیم روکش دار احتیاج دارید . بسته به نوع گل ، کریسال ها متفاوت خواهند بود ما در اینجا از منجوق های رنگی استفاده کرده ایم که در هر ردیف از گلبرگ ها تعداد

Top