شما اینجا هستید
صفحه اصلی > Posts tagged "خاک مخصوص تراریوم"

خاک مناسب تراریوم | خاک مخصوص تراریوم | آموزش تراریوم

تراریوم ها انواع گوناگونی دارند که با توجه به نوع گیاهی که در انها کاشته شده است از یکدیگر متمایز می شوند. نوع گیاه ، بستر کشت و شرایط نگه داری همه به نوع گیاه کاشته شده بستگی دارند. در اینجا تراریوم زیر که تصویری واقعی از معنی حقیقی تراریوم یعنی باغ

Top