آموزش سبزه عید | اموزش سبزه عید به شکل جعبه کادو

آموزش سبزه عید به شکل جعبه کادو

برای سبزه مدل جعبه کادو نیاز به یک مکعب مربع داریم. جنس ماکت بهتر است یونولیت یا اسفنج باشد

براس سبزه همه قسمت های ماکت را به غیر از کف آن با پنبه روکش کرده و هر بذر لعابداری که