آموزش ساخت کارت پستال برجسته

آموزش ساخت کارت پستال برجسته پروانه کارت تبریکی که امرور براتون در نظر گرفتم یک کارت پستال برجسته پروانه ای با بال های برجسته هست که با گل ها و برگ های برجسته در کنار آن تزیین شده است. ملزومات : مقوای A4 با رنگ دلخواه که از وسط تا زده شده