آموزش دوخت کت و دامن چرم + الگو

آموزش دوخت کت و دامن چرم + الگو آموزش زیر برگرفته از کتاب گنجینه تزیینات لباس و خیاطی ، ژورنال تخصصی کار دست و خیاطی ویژه بانوان تالیف سرکار خانم ناهید معزز است. در زیر تصویر کاملی از این کت و دامن مجلسی چرمی زنانه آورده شده است که با