شما اینجا هستید
صفحه اصلی > Posts tagged "آموزش تزئین دستمال سفره"

آموزش دستمال سفره زیبا

آموزش دستمال سفره زیبا را در این مطلب فرا خواهید گرفت . این دستمال سفره به شکل ایستاده طراحی شده است می تواند زینت بخش سفره و میز غذای شما باشد . مراحل آموزش دستمال سفره   : ابتدا پارچه یا دستمال را پهن می کنیم .  دستمال سفره دو سر آن را تا می زنیم تا به شکل مثلث دربیاید . دستمال سفره  دستمال سفره سپس از گوشه ی سمت راست یک تای دیگر زده تا به شکل یک ذوزنقه یرسیم .  دستمال سفره سمت چپ دستمال را نیز به شکل سمت راست تا میزنیم تا به یک لوزی برسیم . آموزش دستمال سفره سر تیزی دستمال را مطابق شکل زیر تا زده و تا نزدیکی سر دیگر لوزی می رسانیم . آموزش دستمال سفره مطابق شکل زیر سر تازده شده در مرحله ی قبل را در راستای کف شکل به دست آمده تا میزنیم و تا مرکز خط کف شکل می رسانیم . آموزش دستمال سفره حال دستمال را تا زده و به شکل گرد زیر درمی آوریم . آموزش دستمال سفره پر های رویی دستمال را از هم باز می کنیم تا حالت ایستاده ی خود را خفظ کند . آموزش دستمال سفره به این ترتیب یک دستمال ایستاده ی زیبا خواهیم داشت . امیداوارم که از این اموزش بهره ی کافی برده باشید .


Top