شما اینجا هستید
صفحه اصلی > Posts tagged "آموزش اندازه گیری کاور مبلمان"

آموزش اندازه گیری برای کاور مبلمان

اندازه گیری مبلمان

آموزش اندازه گیری کاور مبلمان: اندازه گیری مبل به دو روش امکان دارد : 1. می توان از الگوهای یک تکه استفاده نمود که در اینصورت می توان الگوی جلو و نشیمنگاه و تکیه گاه و پشت مبل را با هم رسم کنیم و یا می توان الگوی دو پهلو و پشت

Top