آفاق امیریان مربی هنری را بیشتر بشناسید .

دوستان گرامی مدیریت آی هدیه پس از استقبال شما بازدید کنندگان از پست های مربوط به خانم امیریان ، تیم خبرنگاران ای هدیه را فراخواند تا شال و کلاه کنند و بروند آموزشگاه ایشان و با یک مصاحبه ی جانانه شما عزیزان را با آفاق امیریان بیشتر