شما اینجا هستید
صفحه اصلی > Posts tagged "آشنایی با قسمت های مختلف چرخ خیاطی"

آشنایی با قسمت های چرخ خیاطی | آموزش روغن کاری چرخ خیاطی

قسمت-های-مختلف-چرخ-خیاطی

آشنایی با قسمت های چرخ خیاطی: 1- صفحه روی دستگاه ماسوره 2 - صفحه سوزن 3 - پیچ پایه 4 - میله پایه 5 - میله محرک 6 - میله پایه دوشاخ 7 - میله سوزن - راهنمای نخ 8 - بسط سوزن 9 - میله سوزن 10 - درجه تنظیم کشش نخ 11 - راهنمای نخ 12 - پیشانی (

Top