شما اینجا هستید
صفحه اصلی > چرم دوزی > آموزش چرم دوزی > آموزش انواع دوخت چرم دوزی | ضربدری | مورب | رومی

آموزش انواع دوخت چرم دوزی | ضربدری | مورب | رومی

دوخت ضربدری

آموزش انواع دوخت چرم دوزی | دوخت ضربدری:

در این نوشته آموزش انواع دوخت چرم دوزی را مشاهده خواهید کرد.

پس از دوخت دندان موشی و دوخت بخیه یا مورب، به دوخت ضربدر می پردازیم.

مثلاً برای وصل کردن دیواره به کار اگر بخواهیم از این دوخت استفاده کنیم، به این صورت است

که دیواره را دقیقاً به قسمت جلو یا پشت کار می گیریم بعد از سوراخ اول جلو نخ را در می آوریم.

و از سوراخ دوم دیواره وارد دوم جلو می کنیم ، سوراخ اول دایره دوخته نمی شود

و دوخت بصورت اریب پیش می رود و راه دوم، وقتی بر می گردیم و ۱ راه اریب دیگر می رویم

روی اریب قبل تبدیل به دوخت ضربدر می شود و در راه برگشت سوراخی که در راه رفت دوخت نرفته بودیم دوخته می شود.

آموزش انواع دوخت چرم دوزی

آموزش انواع دوخت چرم دوزی
در دوخت ضربدر برای قسمت هایی که میخواهیم فقط لبه کار حالت دوخت تزئینی داشته باشد.

از سوراخ اول در می آوریم وارد سوراخ دوم می کنیم دوخت اریب بدست می آید

که در راه دوم تبدیل به ضربدر می شود.

آموزش انواع دوخت چرم دوزی

آموزش دوخت بخیه (دوخت مورب):

دوخت بخیه
دوخت بخیه که اغلب برای دوخت دور زیپ استفاده می شود.

نخ را از سوراخ ۲ در می آوریم برمی گردانیم در سوراخ ۱ و در پشت کار از سوراخ شماره ۳ در می آوریم.

پشت این کار بصورت ساقه دوزی می شود.

جهت مشاهده آموزش های چرم دوزی و وسایل چرم دوزی کلیک کنید.

دوخت مورب

 آموزش دوخت رومی:

پس از دوخت ضربدر و دوخت بخیه یا مورب، دوخت سوم دوخت دندان موشی است.

در دوخت دندان موشی اگر دیواره بخواهد به کار وصل شود و یا فقط لبه حالت تزئین دندان موشی داشته باشد.

به یک طریق عمل می کنیم نخ را از سوراخ اول در می آوریم .

نخ را از پشت وارد همان سوراخ اول می کنیم.

بعد به حالت یک کوک ساده وارد سوراخ بعد می شویم

بعد دوباره نخ را از پشت وارد همان سوراخ می کنیم.

بعد یک کوک وارد سوراخ بعد و نخ دوباره داخل خود همان سوراخ حلقه می شود فقط توجه داشته باشید

که یکی از این کوک ها قسمت رو و یکی پشت کار می افتد.

آموزش انواع دوخت چرم دوزی

دوخت رومی

دیدگاهتان را بنویسید

Top