شما اینجا هستید
صفحه اصلی > هنر دستی > بافتنی و قلاب بافی > آموزش بافتنی > آموزش مانتو بافتنی زنانه | آموزش بافتنی

آموزش مانتو بافتنی زنانه | آموزش بافتنی

مانتو بافتنی زنانه

آموزش بافت مانتو زنانه در سایزهای Small، Medium، Large، XLarge و ۲XLarge

اندازه‌های این مانتوی بافتنی

دور سینه مانتو
سایز کوچک: ۳۸ اینچ (۹۶٫۵cm)
سایز متوسط: ۴۲ اینچ (۱۰۶٫۵cm)
سایز بزرگ: ۴۶ اینچ (۱۱۷cm)
سایز خیلی بزرگ: ۵۰ اینچ (۱۲۷cm)
سایز خیلی خیلی بزرگ: ۵۴ اینچ (۱۳۷cm)

قد مانتوی بافت

سایز کوچک: ۳۲ اینچ (۸۱٫۵cm)
سایز متوسط: ۳۲٫۲۵ اینچ (۸۳cm)
سایز بزرگ: ۳۲٫۵ اینچ (۸۲٫۵cm)
سایز خیلی بزرگ: ۳۲٫۷۵ اینچ (۸۳cm)
سایز خیلی خیلی بزرگ: ۳۳ اینچ (۸۴cm)

آموزش مانتو بافتنی

وسایل لازم برای بافت مانتو

کاموا: تعداد کلاف‌ها برای هر سایز در ذیل ارائه شده است:
سایز کوچک: ۴ کلاف کاموا
سایز متوسط: ۵ کلاف کاموا
سایز بزرگ: ۵ کلاف کاموا
سایز خیلی بزرگ: ۶ کلاف کاموا
سایز خیلی خیلی بزرگ: ۶ کلاف کاموا
میل بافتنی: سایز ۹ (۵٫۵mm)، یا سایزی که منجر به دستیابی به مقیاس بافت مورد نظرخواهد شد. میل بافتنی سایز ۷ (۴٫۵mm).
میل بافتنی گرد سایز ۷ (۴٫۵mm) و طول ۷۳٫۵ سانتی‌متر.
نشانه گذار بافت
دونه گیر
سوزن – نخ

مقیاس بافت الگوی مانتو

در الگوی کشباف اصلی، با استفاده از میل بافتنی‌های بزرگتر، ۱۸ دونه در ۲۳ رَج = یک مربع ۱۰ × ۱۰ سانتی‌متری باید ایجاد شود.

آموزش مانتو بافتنی

الگوی بافت مانتو

کشباف منجوقی: تعداد دونه‌های که برای الگوی کشباف منجوقی سر خواهید انداخت، باید مضربی از ۵ باشد یعنی ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰ والی آخر.

رَج اول (روی کار): ۲ تا زیر، ۱ دونه رو، ۱ دونه زیر، (۲ تا رو، ۱ دونه زیر، ۱ دونه رو، ۱ دونه زیر) ببافید؛

دستورالعمل داخل پرانتز را ۱ دونه مانده به آخر رَج تکرار کنید، دونه آخر را از زیر ببافید.

رَج دوم: ۴ تا رو، (۲ تا زیر، ۳ تا رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را ۱ دونه مانده به آخر رَج تکرار کنید، دونه آخر را از رو ببافید.

رَج‌های اول و دوم را برای الگوی کشباف منجوقی تکرار کنید.

آموزش مانتو بافتنی

الگوی بافت کشباف اصلی (مضربی از ۵ دونه).

رَج اول (روی کار): ۲ تا از زیر، ۱ دونه از رو، (۴ تا از زیر، ۱ دونه از رو) ببافید؛

دستورالعمل داخل پرانتز را ۲ دونه مانده به آخر رَج تکرار کنید، ۲ تا دونه آخر را از زیر ببافید.

رَج دوم: از رو ببافید.

رَج‌های اول و دوم را برای الگوی کشباف اصلی تکرار کنید.

یادداشت‌های مهم

قسمت پشت و جلو (قسمت بالا) مانتوی بافت، بصورت یکسره تا سرآستین، بافته می‌شوند.

قسمت پهنِ کشباف جلو، که بخش اعظم جلوی مانتوی بافت را تشکیل می‌دهد، بصورت جداگانه بعداً بافته می‌شود.

آموزش مانتو بافتنی

توصیه‌های مفید در بافت این مانتوی بافتنی

دونه سر انداختن به روش بافت از زیر: روی میل چپ، اولین گره بافت را بزنید. این گره، اولین دونه سر گرفته شما به حساب می‌آید.

(میل راست را طوری که انگار می‌خواهید از زیر ببافید، وارد دونه کنید و نخ را برای ایجاد یک دونه جدید،

از داخل آن بیرون بکشید، دونه جدید را روی میل چپ قرار دهید)؛

دستورالعمل داخل پرانتز را برای هر دونه، تکرار کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این روش دونه سر گرفتن به این مقاله مراجعه فرمایید.

سر انداختن با لبه تزئینی:

۱ – (با استفاده از دونه سرانداختن به روش بافت از زیر، ۵ دونه سر بگیرید.
۲ – دو تا دونه را از زیر ببافید.
۳ – با استفاده روش کور کردن معمولی، ۲ دونه کور کنید.
۴ – شما اکنون ۱ دونه روی میل راست دارید. این دونه را به میل چپ برگردانید.
۵ – ۴ دونه سر بگیرید. اکنون ۸ دونه روی میل چپ دارید.)
۶ – دستورالعمل داخل پرانتز را تکرار کنید.

بدنه مانتوی بافتنی

سر انداختن با لبه تزئینی: با استفاده از میل کوچکتر و سرانداختن به روش بافت از زیر، ۴ دونه سر بگیرید،

۱ دونه کور کنید، دونه را نبافته از میل راست به میل چپ منتقل کنید،

(۶ دونه سر بگیرید، ۱ دونه کور کنید، یک دونه نبافته از میل راست به میل چپ منتقل کنید)

تکرار ۲۳ (۲۵، ۲۸، ۳۰، ۳۳) بار، ۲ دونه سر بگیرید—۱۲۰ (۱۳۰، ۱۴۵، ۱۵۵، ۱۷۰) دونه.

به صورت کشباف منجوقی ببافید تا اندازه بافت شما به ۶ اینچ برسد. حال میل‌های بزرگتر را بردارید و طبق الگوی کشباف اصلی ببافید.

بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه کار شما به ۱۵ اینچ از شروع بافت برسد.

آموزش مانتو بافتنی

شکل دادن به یقه مانتو

رَج کم کردن دونه (روی کار): ۱ دونه از زیر، ssk، طبق الگو تا ۳ دونه مانده به آخر رَج ببافید، k2tog، ۱ دونه از زیر.

رَج کم کردن را هر ۶ رَج ۱۴ (۱۳، ۸، ۹، ۴) بار دیگر تکرار کنید، سپس هر ۴ رَج، ۰ (۲، ۱۰، ۹، ۱۷) بار تکرار نمایید؛

در همان زمان، وقتی اندازه کار از شروع به ۲۴٫۵ (۲۴٫۵، ۲۴، ۲۳٫۷۵، ۲۳٫۵) اینچ رسید،

کار را با یک رَج پشت کار پایان دهید و مطابق با دستورالعمل زیر،

تقسیم دونه برای حلقه‌های آستین را انجام دهید.

۸۶ (۹۴، ۱۰۳، ۱۱۳، ۱۲۲) دونه از وسط برای پشت مانتو، نشانه بگذارید.

رَج روی کار: تا اولین نشانه ببافید و این دونه‌ها را برای استفاده در قسمت راستِ جلو، روی دونه گیر قرار دهید. ۱ دونه برای حلقه آستین کور کنید.

آموزش مانتو بافتنی

تا نشانه بعدی (۸۶ دونه وسط ) ببافید، دونه‌های باقیمانده را برای استفاده در قسمت چپِ جلوی لباس، روی دونه گیر قرار دهید.

پشت مانتو: بدون کم و زیاد کردن دونه، طبق الگوی کشباف اصلی روی ۸۴ (۹۲، ۱۰۱، ۱۱۱، ۱۲۰)

دونه پشت ببافید تا اندازه کار به ۳٫۵ (۴، ۴٫۵، ۵، ۵٫۵) اینچ در بالای حلقه آستین برسد.

در انتها، یک رَج پشت کار ببافید.

آموزش مانتو بافتنی

رَج بعد (روی کار): در شروع رَج، ۲۷ (۲۹، ۳۱، ۳۳، ۳۵) دونه کور کنید.

رَج بعد (پشت کار): در شروع رَج، ۲۷ (۲۹، ۳۱، ۳۳، ۳۵) دونه کور کنید – ۳۰ (۳۴، ۳۹، ۴۵، ۵۰) دونه.

سایزهای Small، XLarge و ۲XLarge: بافت دونه‌های باقیمانده را طبق الگو ببافید.

سایزهای Medium و Large: طبق الگو ۱۷ (۲۰) دونه بعدی را ببافید، جلو و پشت دونه بعدی را از رو ببافید،

بقیه دونه‌ها را از رو ببافید – ۳۰ (۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰) دونه برای یقه پشت.

تا ۴ اینچ بالای سرشانه را طبق الگوی کشباف منجوقی ببافید، یک رَج پشت کار ببافید، همه دونه‌ها را طبق الگو کور کنید.

قسمت جلوی راست مانتوی بافت

در حالی که پشت کار در مقابل شماست، نخ را مجدداً به حلقه آستین متصل نمایید،

طبق الگوی کم کردن دونه در لبه یقه ادامه دهید تا ۲ دونه باقی بماند.

بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه بافت در بالای حلقه آستین به ۷٫۵ (۸، ۸٫۵، ۹، ۹٫۵) اینچ برسد.

کار این قسمت را با یک رَج پشت کار به اتمام برسانید.
۲ دونه باقیمانده را کور کنید.

قسمت چپِ جلوی مانتوی بافت

در حالی که پشت کار به سمت شماست، نخ را مجدداً به حلقه آستین متصل کنید، ۱ دونه کور کنید،

قسمت چپ جلوی لباس را بصورت قرینه با قسمت راستِ جلو ببافید.

آموزش مانتو بافتنی
نوار بافت قسمت راستِ جلوی مانتوی بافتنی

در حالی که روی کار به سمتِ شماست و با استفاده از میل‌های بافتنی گرد، شروع از لبه پایین، ۱۴۰ (۱۴۰، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵) دونه از زیر ببافید،

سپس با استفاده از دونه سر انداختن به روش بافت از زیر، ۲۵ دونه سر بگیرید – ۱۶۵ (۱۶۵، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۷۰) دونه. با رَج ۲ شروع کنید،

طبق الگوی کشباف منجوقی ببافید تا اندازه نوار بافت جلو به ۶ (۶٫۵، ۷، ۷٫۵، ۸) اینچ برسد،

کار این قسمت را با یک رَج پشت کار به اتمام رسانید.

طبق این الگو کور کنید: ۲ دونه کور کنید، ۱ دونه نبافته از میل راست به میل چپ منتقل کنید،

(۱ دونه سر بگیرید، ۶ دونه کور کنید، ۱ دونه نبافته از میل راست به میل چپ منتقل کنید)؛

دستورالعمل داخل پرانتز را تا ۲۵ دونه مانده به آخر رَج تکرار کنید. ۲۵ دونه کور کنید.

آموزش مانتو بافتنی

نوار بافت قسمت چپِ جلوی مانتوی بافت

با استفاده از میل گرد، ۲۵ دونه سر بگیرید، در حالی‌که روی کار به سمت شماست،

از لبه یقه جلو شروع کنید، ۱۴۰ (۱۴۰، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵) دونه بگیرید

و از زیر ببافید – ۱۶۵ (۱۶۵، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۷۰) دونه. همانند نوار بافت قسمت راستِ جلو ببافید.

طبق این دستور کور کنید: ۲۷ دونه کور کنید، یک دونه نبافته از میل راست به میل چپ منتقل کنید،

(۱ دونه سر بگیرید، ۶ دونه کور کنید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا ۳ دونه مانده به آخر رَج کور کنید، ۱ دونه سر بگیرید، ۴ تا کور کنید.

جهت مشاهده و خرید وسایل های مربوط به بافتنی و فرشینه کلیک کنید.

آموزش مانتو بافتنی

آستین‌های مانتو

با میل بافتنی‌های کوچکتر و با استفاده از دونه سر انداختن به روش بافت از زیر، ۴ دونه سر بگیرید، ۱ دونه کور کنید،

یک دونه نبافته از میل راست به میل چپ منتقل کنید،

(۶ دونه سر بگیرید، ۱ دونه کور کنید، یک دونه نبافته از میل راست به میل چپ منتقل کنید)

تکرار ۸ (۸، ۹، ۹، ۹) بار، ۲ دونه سر بگیرید – ۴۵ (۴۵، ۵۰، ۵۰، ۵۰) دونه.

طبق الگوی کشباف منجوقی ببافید تا اندازه این قسمت به ۵ اینچ برسد، کار این قسمت را با یک رَج پشت کار به اتمام رسانید.

میل‌های بزرگتر را بردارید و طبق الگوی کشباف اصلی ببافید. ۲ رَج بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید.

به هر دو انتهای این رَج و هر ۴ رَج یکبار، ۱ دونه، ۰ (۷، ۶، ۱۲، ۱۷) بار اضافه کنید،

سپس هر ۶ رَج یکبار، ۱ دونه به هر طرف رَج اضافه کنید.

طبق الگو، دونه‌های اضافه شده را ببافید – ۶۷(۷۱، ۷۶، ۸۰، ۸۶) دونه.

بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه این قسمت از شروع به ۱۷ (۱۷، ۱۷٫۵، ۱۷٫۵، ۱۸) اینچ برسد،

کار این قسمت را با یک رَج پشت کار به اتمام رسانید. همه دونه‌ها را کور کنید.

کارهای نهایی روی مانتو

هر کدام از نوار بافت‌های جلو را به سرشانه و یقه پشت بدوزید. درزهای آستین را بدوزید.

با کمک سوزن، دنباله‌های نخ را در داخل بافت، درآمیزید.

مراحل بافت مانتو زنانه

دیدگاهتان را بنویسید

Top