شما اینجا هستید
صفحه اصلی > هنر خیاطی > دوخت لباس > آموزش دوخت دامن به متد مولر | آموزش خیاطی

آموزش دوخت دامن به متد مولر | آموزش خیاطی

متد مولر

آموزش دوخت دامن به متد مولر:

طریقه اندازه گیری دامن

برای تمام مدلها سفارش دهنده باید با لباس زیر مناسب همان لباس اندازه گیری می شود.

بعد از بستن نوار دو سانتی به دور کمر با چرخش مختصر متر دور کمر اندازه گیری می شود.

برای اندازه گیری دور باسن در افراد نرمال متر در پشت از روی برجسته ترین قسمت باسن و در جلو در امتداد

باسن قرار میگیرد اختلاف دور کمر و باسن در افراد نرمال ۲۸ سانت می باشد.

توجه: برای افرادی که شکم بزرگ و برجسته دارند متر در پشت از روی برجسته ترین قسمت باسن و در جلو

در امتداد باسن و از روی طلق و یا خط کش که روی برجستگی شکم گذاشته ایم رد می شود.

برای قد باسن متر از زیر نوار ۲ سانتی در قسمت پشت تا برجسته ترین

قسمت باسن که معمولا این اندازه بین ۲۲-۱۸ سانت می باشد و در افراد نرمال برابر با ۱/۸ تمام قد می باشد.

برای اندازه گیری قد دامن از زیر نوار در جلو تا قد دلخواه و یا به تناسب مدل و با پوشیدن کفش باشد.

توجه داشته باشید برای افراد چاق و دارای ایرادات اندامی به ۳ قد دامن جلو و پهلو و پشت تا زمین و بدون کفش نیاز داریم.

طریقه رسم الگوی اولیه دامن تنگ

ابتدا ۴ اندازه گرفته شده را در جدول گذاشته و ۱/۲ و ۱/۴ اندازه های عرض بدن را بدست آورده

از نقطه ۱ روی خط عمود سمت چپ کاغذ تا نقطه ۲ قد باسن و قد دامن تا نقطه ۳ را علامت زده و از این نقاط ۳ خط عمود

به سمت راست رسم کنید خطوط کمر و باسن و لبه دامن بدست می آید

از نقطه ۲ روی خط باسن تا ۴ برای افراد نرمال و پارچه های نازک ۲⅟ باسن بعلاوه یک سانت و افراد چاق

و پارچه های ضخیم ۲⅟ باسن بعلاوه ۲ سانت می شود.

از نقطه ۴ عمودی به لبه دامن و خط کمر رسم کنید.

خط وسط پشت ۶ به ۵ بدست می آید برای خط پهلو از ۲⅟ خط باسن نقطه ۷ به خط کمر و لبه دامن عمود کنید.

کار دامن کامل می شود. ۲⅟ اختلاف کمر و باسن الگو در پهلوها و ۲⅟ باقیمانده

برای رسم قطر پنسهای جلو و پشت دامن منتقل می شود.

نقش پنسها در الگو برای دادن فضای کافی به قسمتهای برجسته بدن می باشد.

در نتیجه در قسمت پشت دامن دو پنس و در جلو یک پنس در افراد نرمال ایجاد می شود.

خیاطی به روش مولراختلاف کمر و باسن ۱۴ سانت می باشد۲⅟ این مقدار در پهلوها می باشد.

به طوریکه ۹به ۱۰ مساوی ۴ سانت در جلو و ۱۱به ۹ مساوی ۳ سانت در پهلوی پشت داخل می شویم.

برای برجستگی باسن در پشت کمتر داخل می شویم تا فضای بیشتری برای باسن باشد.

هلال پهلو را بوسیله پیستوله از نقاط ۱۲و۱۳ که یک سانت بالاتر از نقطه ۱۰و۱۱ می باشد.

تا نقطه ۱۴ رسم کنید برای آزادی باسن همیشه از نقطه ۷ مساوی ۵-۴ سانت بالا

رفته و برای هلال پهلو یک سانت از خط کمر بالا می رویم.

خط کمر جدید را بوسیله پیستوله از نقاط ۱۲و ۱۳ با هلال مختصر به ۱و۶ وصل کنید.

برای رسم پنس جلو از ۱۳ مساوی ۸-۶ سانت داخل شده نقطه ۱۵

بلندی پنس جلو ۱۰-۸ سانت و قطر ۲ سانت می باشد.

نقطه ۱۶و۱۷ در ⅓ خط کمر (۶و۱۲) قرار دارد از نقطه ۱۷ به طرفین ۵/۱ سانت علامت زده پنسی به بلندیی ۱۵ تا ۱۳ سانت

و قطر ۳ سانت و از نقطه ۱۶ به طرفین یک سانت علامت زده پنسی به قطر ۲ سانت و بلندی ۱۳-۱۱ رسم کنید.

توجه داشته باشید تمام پنسها با انحنای داخلی و بوسیله پیستوله رسم می شود.

تا فضای کافی به عضله شکم و برجستگی باسن داده شود تا بعد از دوخت دامن روی بدن بخوابد .

تمام مدلهای دامن روی الگوی اولیه رسم می شود.

آموزش دوخت دامن به متد مولر

جهت مشاهده آموزش های خیاطی و وسایل خیاطی کلیک کنید.

طریقه دوخت و برش دامن:

بعد از رسم الگو خط پهلو را چیده وسط جلو روی دولای بسته پارچه و

وسط پشت روی دولای باز یا ترکی پارچه قرار می گیرد.

زاپاس پهلو ۲-۵/۱ سنت و خط کمر یک سانت و لبه دامن ۳-۲ سانت می باشد.

پنسها را از خط کمر تا نوک دوخته می شود بعد از دوخت زیپ رد وسط پشت درز پهلوها دوخته می شود.

بعد از اتوی درزها و پنسها نوار کمری دوخته می شود بطوریکه قبل از دوخت کمر دامن ابتدا چرخ می شود.

تا قدری جمع شود و نوار کمری بصورت قدری کشیده به کمر دامن می دوزیم پنسها روی بالشتک اتو میشود.

متد مولر

تا فرم هلالها حفظ شود، پهلوها از کمر به پائین دوخت می شود و در آخر پائین دامن دوخت می شود.

نوار کمری بطول دور کمر بعلاوه ۶ سانت و عرض ۸-۶ سانت می باشد.

برای پارچه های نازک تمام نوار کمری لائی داده می شود

و پارچه ی ضخیم به ۲⅟ عرض نوار لائی داده می شود.

ضخامت لائی و پارچه باید متناسب هم باشد.

مراحل دوخت دامن به روش مولر

ایرادات اندامی:

۱- شکم بزرگ
افرادیکه شکم بزرگ برجسته دارند بعد از رسم الگوی اولیه پنس جلوی دامن به ۲⅟ کمر منتقل می شود

و از انتهای باسن خطی بموازات خط باسن رسم کنید و اختلاف قد دامن

جلوی الگو و بدن را بعد از چیدن خط جدید بصورت اوزمان ایجاد کنید

تا فضای کافی داده شود و لبه دامن صاف بایستد.

روش مولر دوخت دامن

۲- افرادیکه باسن صاف و مسطح دارند.

در الگو از خط وسط پشت ۲-۵/۱ سانت پائین آمده با هلال به پهلو وصل می کنیم.

متد مولر دوخت دامن

۳- افرادیکه کمر پهن دارند.

متد مولر

اختلاف کمر و باسن این افراد خیلی کم می باشد و قطر پنسها کمتر می شود

در کمر پشت یک پنس و در فاصله ۲⅟ کمر رسم می شود.

آموزش خیاطی به روش مولر

دیدگاهتان را بنویسید

Top