وسایل هنرهای دستی
76 بازدیدها:

تزیینات نمدی | آموزش ساخت قارچ نمدی تزیینی

آموزش-ساخت-قارچ-نمدی

آموزش ساخت قارچ نمدی تزیینی:

در این نوشته دو مطلب در مورد تزیینات نمدی را مشاهده خواهد کرد.

یک نوار باریک از نمد سفید جدا کنید اون را لوله کنید وسرآن را با کوک زدن ثابت کنید.

مراحل-ساخت-قارچ-نمدی
تزیینات نمدی

یک دایره قرمز روی نمد برش بزنید، دورش را کوک بزنید و داخلش پنبه بگذارید و نخ کوک را بکشید تا به شکل سر قارچ در آید.

قارچ-نمدی
آموزش-قارچ-نمدی

حالا سر و تنه قارچ را به هم بچسبانید.
قارچ-نمدی-تزیینی
قارچ-تزیینی-نمدی

نقطه های سفید روی سرقارچ نقاشی کنید وصورت آن را هم روی تنه نقاشی کنید

یا اینکه برا چشم ها از منجوق کمک بگیرید.

قارچ-نمدی-زیبا
آموزش-ساخت-قارچ-تزیینی-نمدی

 آموزش ساخت تزیینات نمدی:

در این اموزش روش کلی ساخت تزیینات کوچک نمدی به شما آموزش داده می شود

که میتوان از آنها به عنوان تزیینات روی لباس و یا گل سر و یا تزیینات روی تل و … استفاده نمود.

آموزش ساخت گل برجسته:

تزیینات-نمدی

دو دایره بر روی نمد رسم کرده برش بزنید و لبه های آن ها را به یکدیگر بدوزید.

سپس در مرکز دایره بالایی یک سوراخ کوچک ایجاد کنید و از آنجه پنبه را وارد دایره کنید تا برجسته شود.

ساخت-گل-نمدی

سپس با نخ و سوزن گلبرگ ها را ایجاد میکنیم به این صورت که سوزن را در وسط دایره زده و

از شعاع دایره عبور داده و دوباره در نقطه مرکز دایره فرود می آوریم.

گل-نمدی

با یک دکمه تزیینی وسط گل را پوشانده و با مروارید آن را تزیین کنید.

دیدگاهتان را بنویسید