شما اینجا هستید
صفحه اصلی > هنر خیاطی > دوخت چادر و مقنعه > آموزش دوخت چادر عربی همراه با الگو و اندازه های استاندارد برای همه .

آموزش دوخت چادر عربی همراه با الگو و اندازه های استاندارد برای همه .

آموزش دوخت چادر عربی را در این مطلب فرا خواهید گرفت .

این آموزش از ژورنال آموزش تخصصی دوخت چادر انتخاب شده است .

پس می توانید به محتویات آموزشی آن و اندازه های گفته شده در شکل الگو ها اعتماد کنید .

این نوع چادر به 5.5 متر پارچه یه براق چادری با عرض 110 احتیاج دارد .

البته می توانید بسته به قد خود این اندازه را کمتر یا بیشتر در نظر بگیرید .

در آموزش دوخت چادر عربی که اینجا مشاهده می کنید ، متراژ پارچه ی مورد نیاز ،

نحوه ی برش پارچه ، مراحل دوخت و الگو های مورد نیاز همگی آورده شده است .

آموزش دوخت چادر عربی

آموزش دوخت چادر عربی / متراژ پارچه مورد نیاز :

5.5 متر پارچه با عرض 110 سانتی متر

آموزش دوخت چادر عربی / مراحل برش چادر :

5.5 متر پارچه را از عرض دو قسمت کنید . دو تخته پارچه را از عرض تا نمایید .

آموزش دوخت چادر عربی1 به 2 = 1.37 متر

1 به 3 = 1/2 خط ( 1 به 2 ) + 8 تا 10 سانتی متر

3 به 4 = 8 سانتی متر ، از نقطه 4 خطی مستقیم به نقطه ی 1 و 2 رسم کنید

این خط روی دست می باشد که باید به یکدیگر دوخته شود .

4 به 5 = 20 سانتی متر ، این قسمت را در زمان دوخت برش داده و محل عبور دست می باشد .

خط 5 را امتداد داده تا نقطه ی 6 به دست آید ، این خط پهلو می باشد .

6 به 7 = 22 تا 25 سانتی متر ، این مقدار اضافه ( لی ویر ) در قسمت پهلوی چادر است .

8 به 9 = 10 تا 13 سانتی متر ، این مقدار اضافات ( لی ویر ) در قسمت جلوی چادر است .

10 به 11 = 20 سانتی متر ، نقاط 11 و 7 و 9 را به یکدیگر با خطی منحنی متصل کنید

و قسمت سفید را قیچی کنید و دور بریزید . ( این قسمت می تواند قیچی نشود و دوخته شود . )

همین مراحل را برای قسمت پایین چادر انجام دهید .

آموزش دوخت چادر عربی

توجه : سجاف روی سر می تواند مستطیل یا نیم دایره برش داده شود .

آموزش دوخت چادر عربی / مراحل دوخت :

پارچه را یک لا نموده و خط 1 به 2 را از خط 4 به 7 تا نموده و درز روی دست را بدوزید .

خط 4 به 5 را قیچی نموده محل عبور دست را با تکه ای گیپور متری تزیین نمایید .

خط 10 و 11 و 7 و 9 را به خط 12 و 13 و 14 و 15 بدوزید . این عمل را برای سمت دیگر چادر نیز انجام دهید .

سجاف روی سر را از نقطه ی A  به نقطه ی 1 بالای چادر بدوزید .

جلوی چادر را نوار تزیینی بدوزید .

آموزش دوخت چادر عربی

آموزش دوخت چادر عربی / روش اندازه گیری مقدار پارچه ی مورد نیاز برا این نوع چادر :

دست ها را به طرفین باز نموده و متر را از مچ یک دست تا مچ دست بعدی طوری اندازه گیری کنید

که متر از روی سر و گوش ها عبور کند .

اندازه ی به دست آمده را ضربدر 4 نموده و سپس منهای 20 تا 25 سانتی متر کنید

، عدد به دست آمده متراژ پارچه ی مورد نیاز این چادر می باشد .


علاقه مندان به هنر آموزش خیاطی به ویژه دوخت چادر و پوشش های بانوان می توانند از لینک زیر دی وی دی آموزش دوخت چادر خانم بلالی را تهیه کنند .

دی وی دی آموزش دوخت چادر از خانم بلالی

آموزش دوخت چادر از خانم بلالی

دیدگاهتان را بنویسید

Top