شما اینجا هستید
صفحه اصلی > هنر دستی > سرمه دوزی > آموزش سرمه دوزی | روش های مختلف سرمه دوزی

آموزش سرمه دوزی | روش های مختلف سرمه دوزی

آموزش سرمه دوزی را به روش های مختلف در این مطلب مطالعه خواهید کرد . این روش ها عبارتند از تگرگی دوزی ، قلب دوزی و گرده ماهی دوزی در سرمه دوزی . هر یک ازین انواع آموزش سرمه دوزی را معرفی کرده و روش دوخت آن را توضیح خواهیم داد .

آموزش سرمه دوزی به روش تگرگی دوزی :

معمولاً در فضای زیادی که بخواهید از دوخت زیاد استفاده کنید از این دوخت استفاده می شود . به این صورت که سرمه تراش را به اندازه ۳ یا ۴ فنر برش داده سطح داخل کار را به صورت کاشی با فاصله بدوزید . هر بار یک تکه از سرمه را به نخ کشیده و با انگشت شست روی کار بگذارید و بعد از این که سرمه روی کار قرار گرفت سوزن را از انتهای سرمه به زیر کار هدایت کنید .

آموزش سرمه دوزی-4

آموزش سرمه دوزی به روش قلب دوزی :

دوخت قلب بیشتر برای دوخت گل های پنج پر به کار می آید روش دوخت به این صورت است که در گودترین قسمت بالای قلب یک تکه سرمه به صورت عمود دوخته می شود . سپس تکه سرمه بعدی در قسمت راست سرمه قبلی دوخت کنید باید توجه داشته باشید چون می خواهید دوخت به طرف بالا برود . پس باید اگر طول سرمه دوخت شده را به ۳ قسمت کنید باید سوزن را از پایان یک سوم سرمه بیرون بیاورید . اگر قلب بزرگ است باید همین دوخت را به اندازه یک سوم طول اولین سرمه دوخته شده بالا رفته و به صورت عمود پایین قلب به نسبت پهنا و بزرگی قلب ۲ یا ۳ یا ۴ تکه سرمه یک اندازه و کنار هم دوخت کنید .

در این قسمت دوخت ، سوزن را به طرف پایین ببرید سپس تکه ای سرمه را بریده و در حالی که سوزن را از کنار سرمه دوخته شده بیرون آورده اید ( باید توجه داشته باشید که باز هم اگر طول سرمه نعلی را به ۳ قسمت تقسیم کنید چون بخواهید به طرف پایین بروید پس از قسمت بالای سرمه دوخت شده بعد از یک سوم طول سرمه ، سوزن را بیرون بکشید ) هنگام فرود به همان اندازه که از بالای سرمه جا گذاشته بودید پایین بیایید .

نکته : هنگام فرود سوزن بهتر است کمی متمایل به داخل بدوزید . سپس همین دوخت را دوباره تکرار کنید تا به انتهای پایین یک سمت قلب برسد و همین روش دوخت را در مورد نیمه دیگر قلب انجام دهید .
قانون جمع دوزی را در مورد دوخت قلب رعایت کنید .

آموزش سرمه دوزی-3

آموزش سرمه دوزی به روش گرده ماهی دوزی :

اگر نخواهید برگهای کوچک را توپر کرده یا اریب دوزی کنید از روش گرده ماهی استفاده کنید به این صورت که سرمه تراش را به اندازه تقریباً نیم سانتی متر درصد سانت برش داده سپس سوزن را از نوک برگ درآورده یک تکه سرمه به آن بکشید به صورت صاف و عمود به طرف پایین برگ بدوزید سوزن را از قسمت رأس سرمه تقریباً همان دو سوم طول سرمه بیرون آورده تکه سرمه بعدی را به آن بکشید حل فرو آوردن باید زیر سرمه رأس برگ باشد و باز همین عمل را در مورد سرمه بعدی انجام دهید .
معمولاً این نوع برگ ، بعد از دانه رأس برگ ۳ یا ۴ تکه سرمه در هر طرف دوخت می شود . سپس باید توجه داشته باشید که این دوخت فقط برای برگ های حداکثر یک و نیم سانتی متر استفاده می شود .

آموزش سرمه دوزی 1


علاقه مندان به هنر سرمه دوزی می توانند تمام ابزار کار را یکجا تهیه کنند…

آی هدیه-سرمه
آی هدیه-سرمه

دیدگاهتان را بنویسید

Top