آموزش تزیین جعبه هدیه با کاغذ کادو گل گلی

اموزش کادوپیچی

 

ملزومات :
جعبه کادویی ساده – کاغذ کادو گل گلی- چسب کاغذ یا چسب چوب و قلمو
اموزش کادوپیچی

 

گل های روی کاغذ کادو را بچینید
اموزش کادوپیچی

 

گل ها را روی جعبه قرار بدید و بچسبانید به طوریکه بخشی از گل های از جعبه بیرون باشه تا بتونیم به سمت پایین تا بزنیم و طبیعی تر جلوه کنه
اموزش کادوپیچی
آموزش تزیین جعبه کادو