شما اینجا هستید
صفحه اصلی > هنر خیاطی > دوخت کیف > آموزش دوخت کیف دوشی پارچه ای | آموزش دوخت کیف دوشی

آموزش دوخت کیف دوشی پارچه ای | آموزش دوخت کیف دوشی

آموزش دوخت کیف دوشی پارچه ای زنانه که در تصویر زیر مشاهده میکنید را در این مطلب فرا خواهید گرفت الگوهای کیف را با توجه به اندازه های داده شده روی پارچه برش بزنید . در زیر 4 مدل الگو به چشم می خورد که باید از هر الگو دو عدد اماده کنید و روی پارچه قرار دهید .
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

تکه بالایی را به تکه پایینی کیف بدوزید
دوخت کیف دوشی پارچه ای

یک روبان یا نوار تزیینی روی درز دوخته شده بدوزید
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

برای هر دو تکه این کار را انجام دهید . حالا تکه جلو و پشت کیف آماده است
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

دور تا دور دو تکه پشت و جلوی کیف را به هم سنججاق کنید به طوریکه دو تکه رو به روی هم باشند
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

سه طرف سنجاق زده شده را بدوزید
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

کف کیف را طوری تا بزنید که درز کف در وسط قرار بگیرد و گوشه کیف مشخص باشد. 6 سانت از گوشه اندازه بگیرید و سنجاق بزنید و 6 سانت مشخص شده را بدوزید
آموزش دوخت کیف دوشی

خطوط مشخص شده را بدوزید و گوشه ها را بچینید
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

کیف را به رو برگدانید و گوشه های کیف را اتو بزنید
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

دسته ها را از عضر تا بزنید و لبه های طولی آن ها را به هم بدوزید. سپس دسته را به رو برگردانید و اتو بزنید
دوخت کیف دوشی پارچه ای

دسته ها را روی کیف نصب کنید به طوریکه هر دسته از لبه کیف ده سانت فاصله داشته باشد و یک سانت از دسته از لبه بالای کیف بالاتر قرار داشته باشد
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

دسته را در محل تعیین شده بدوزید
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

آستر را بدوزید و کیف را داخل آستر قرار دهید به طوریکه پشت آستر مشخص باشد
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

لبه های بالایی آستر و کیف را به سنجاق کنید
دوخت کیف دوشی پارچه ای

این لبه ها را بدوزید تنها قسمت کوچکی را ندوخته باقی بگذارید
آموزش دوخت کیف دوشی

از همان قسمت دوخته نشده کیف را بیرون بکشید
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

آستر را داخل کیف قرار دهید و آن قسمت را نیز بدوزید
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

لبه بالایی کیف را از رو مجددا بدوزید
دوخت کیف دوشی پارچه ای

قسمت روی بند را نیز مشابه یک مستطیل و ضربدر بدوزید
دوخت کیف دوشی پارچه ای

یک گل پارچه ای بسازید و روی نوار تزیینی جلوی کیف بدوزید و وسط گل را نگین بدوزید
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

با نوار تزیینی یک پاپیون بسازید
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

آویز های پاپیون را روی کیف بدوزید
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

سپس خود پاپیون را روی کیف بدوزید
 دوخت کیف دوشی پارچه ای

آموزش دوخت کیف دوشی پارچه ای به پایان رسید . کیف نو مبارک
آموزش دوخت کیف دوشی پارچه ای

مطالب مرتبط با آموزش دوخت کیف دوشی پارچه ای :

آموزش دوخت کیف دوشی پارچه ای

کیف دوشی چرم

 آموزش دوخت انواع کیف پارچه ای


الگو آماده انواع کیف

الگو آماده کیف عروسکی کیتی کد 156

دیدگاهتان را بنویسید

Top