شما اینجا هستید

آموزش دستمال سفره زیبا

آموزش دستمال سفره زیبا را در این مطلب فرا خواهید گرفت . این دستمال سفره به شکل ایستاده طراحی شده است می تواند زینت بخش سفره و میز غذای شما باشد .

مراحل آموزش دستمال سفره   :

ابتدا پارچه یا دستمال را پهن می کنیم .

 دستمال سفره

دو سر آن را تا می زنیم تا به شکل مثلث دربیاید .

دستمال سفره

 دستمال سفره

سپس از گوشه ی سمت راست یک تای دیگر زده تا به شکل یک ذوزنقه یرسیم .

 دستمال سفره

سمت چپ دستمال را نیز به شکل سمت راست تا میزنیم تا به یک لوزی برسیم .

آموزش دستمال سفره

سر تیزی دستمال را مطابق شکل زیر تا زده و تا نزدیکی سر دیگر لوزی می رسانیم .

آموزش دستمال سفره

مطابق شکل زیر سر تازده شده در مرحله ی قبل را در راستای کف شکل به دست آمده تا میزنیم و تا مرکز خط کف شکل می رسانیم .

آموزش دستمال سفره

حال دستمال را تا زده و به شکل گرد زیر درمی آوریم .

آموزش دستمال سفره

پر های رویی دستمال را از هم باز می کنیم تا حالت ایستاده ی خود را خفظ کند .

آموزش دستمال سفره

به این ترتیب یک دستمال ایستاده ی زیبا خواهیم داشت . امیداوارم که از این اموزش بهره ی کافی برده باشید .


4 thoughts on “آموزش دستمال سفره زیبا

دیدگاهتان را بنویسید

Top