شما اینجا هستید

آموزش کیف بافتنی اشراق

آموزش کیف بافتنی برگرفته از آموزش بافتنی اشراق در این مطلب آماده شده است .

این کیف بافتنی مدلی ساده داشته و با هر سلیقه ای سازگار است .

این کیف بافتنی با قلاب و نخ قیطان بافته شده است .

از این رو می توان آن را در همه ی فصول سال مورد استفاده قرار داد .

انواع کیف بافتنی با قلاب و میل بافتنی را در مجله اشراق 19 ویژه ی کیف ،  تزیینات بافتنی و عروسک بافتنی جستجو کنید .

وسایل مورد نیاز برای قلاب بافی کیف بافتنی :

نخ قیطان : 600 گرم

قلاب : شماره 4

کیف بافتنی اشراق
روش بافت کیف قلاب بافی :

17 زنجیره ( حدود 25 سانتی متر ) بزنید .

دور تا دور زنجیره ها پایه کوتاه بزنید و در خانه های کناری 3 پایه بزنید .

در رج بعد در دو سر کار هر 4 خانه یکبار 2 پایه بزنید ( 8 عدد 2 پایه می شود . )

در رج بعد دو سر کار هر 3 خانه یکبار 2 پایه بزنید .

در رج بعد فقط وسط کار را 2 پایه بزنید .

از رج های بعد 2 رج ساده و در رج بعد فقط در کناره ها اضافه کنید .

24 رج به این صورت ببافید .

برای دسته به طول دلخواه زنجیره بزنید و به کیف وصل کنید .

برای در کیف از پشت کار حدود 10 دانه بگیرید و 8 پایه کوتاه بزنید و در رج آخر یک جا دکمه ایجاد کنید .

برای تزیین کیف از روی نقشه به گل و برگ ببافید و روی کیف بدوزید .

برای بافت گل ها و برگ ها روی کار به بافت اشراق 19 مراجعه کنید .

 

کتاب فرشینه بافی یا بافت شبه فرش

آی هدیه
آی هدیه

دیدگاهتان را بنویسید

Top