شما اینجا هستید
صفحه اصلی > هنر خیاطی > دوخت لباس > ادامه آموزش خیاطی به روش مولر (5)

ادامه آموزش خیاطی به روش مولر (5)

ادامه ی آموزش خیاطی به روش مولر دوخت لباس مجلسی زنانه  را در اینجا خواهید خواهند . این آموزش در ادامه ی آموزش دوخت لباس مجلسی زنانه که چندی پیش منتشر شد آمده است که روش دوخت مدل پشت را آموزش می دهد .

آموزش خیاطی به روش مولر قسمت پشت مدل :

1- نقطه F3تاF4در پشت مساوی F3 تاF4 از جلو و Fتا F1مساوی 1 سانتی متر است.
2- نقطهF4 را به خط سینه (نقطهT ) وصل کنید. روی خط T4 تاT دو عدد پنس 6/0 سانتی متر برای گرفتن لقی یقه رسم کنید
3-نقطه S تا B2را در پشت مساویS تا B2در جلو است.
4- فاصله T1تا T2مساوی 2 سانتی متر است. پنس کمر را بسته و برش B2T1را با منحنی نرم طراحی کنید.
5-قسمت بالای پنس کمر را به طور مایل طراحی کرده و سر پنس را به خط اریب وصل کنید . قطعه x را به خط تای F4x کپی کنید.
6- فاصله SتاS1 در پشت مساوی S تا S1در جلو است. T2تاT3 مساوی 10 سانتی متر است.
7-پنس کمر را بسته و S1را بهT3 وصل کنید.
8-خط پهلویSN1M2 در جلو را کنار خط پهلوی SN1M2 در پشت قرار دهید.
9- S1T3را به ده قسمت تقسیم کنید.
A9V8-A8V7P6-A7V6-A6v5-A5V4-A4N1M-A3S4P3-A2S4P3-A2S3P2-A1S2
را به یک دیگر مطابق تصویر متصل کنید. و از چپ به راست شماره گذاری کنید.
10- طول پنس حلقه آستین پشت را به برش اریب رسانده و پنس را ببندید.(پنس های 6/ 0 سانتی متر (لقی یقه) را بندید.)
در الگوی پشت در قسمت دامن،برای انتقال پنس کمر، خط P5 را تا سر پنس قیچی کرده و با بستن پنس در لب دامن اوزمان طبیعی داده می شود.
در الگوی جلو خط P تا V را قیچی کرده و با بستن پنس کمر در لب دامن اوزمان طبیعی داده می شود.
در لب دامن P3p2P1P در جلو و M M2 P4 پیلی می خورد. در شکل 1و2 (در قسمت دامن) خطوط قرمز پیلی و خطوط آبی برش هستند.مقدار پیلی در لب دامن 10 سانتی متر و در روی خط باسن 6 سانتی متر است . به دو طرف برش ها 3 تا 5 سانتی متر اوزمان دهید.

الگو-دامن-پلیسه
قبل از برش الگو ها برای تمامی قطعات الگو خط راه پارچه را موازی با خط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.
در مواقع برش پارچه ،بالاتنه لباس دولا بریده می شود .

منبع : مجله کوک آموزش خیاطی به روش مولر

برای بحث و تبادل نظر در مورد این آموزش و رفع اشکال آنلاین می توانید به انجمن خیاطی آی هدیه مراجعه کنید .


علاقه مندان به آموزش خیاطی سیما عمرانی می توانند دی وی دی اورجینال اموزش خیاطی عمرانی را تهیه کنند .

دی وی دی آموزش خیاطی سیما عمرانی

اموزش خیاطی سیما عمرانی

دیدگاهتان را بنویسید

Top