شما اینجا هستید
صفحه اصلی > هنر خیاطی > دوخت لباس > خیاطی به روش مولر (5) | آموزش دوخت لباس مجلسی

خیاطی به روش مولر (5) | آموزش دوخت لباس مجلسی

این آموزش سری پنجم از سری اموزش های خیاطی به روش مولر است که به دوخت لباس مجلسی زنانه می پردازم . در آموزش های قبلی خیاطی به روش مولر به دوخت دامن تنگ ساده ، روش های انتقال پنس روی لباس ، دوخت کت لباس عروس و دوخت شلوار فاق کوتاه و برمودا اشاره کردیم . در اینجا به آموزش جدید دوخت لباس مجلسی زنانه همراه با الگوی خیاطی خواهیم پرداخت . از روی الگوی اساس بالاتنه با اضافات پیراهن کپی کنید. 1-نقطه Ae (موازنه جلو) را مشخص کنید. Ae را به O (سر پنس سرشانه) با خطی منحنی متصل کنید. خط Ae تا O را قیچی کنید و پنس بزرگ سرشانه را بندید. 2-قد (پیراهن جلو و پشت) را اضافه نمایید. به اندازه (6-8) سانتی متر به پهلو ها اوزمان بدهید. (M-M1 مساوی 8تا 6 سانتی متر است.) M را طوری به (حدود بین کمر و باسن در پهلو ) متصل نمایید که پهلو با خطی نرم رسم شود. (برای از‏بین بردن افتادگی پهلو) نقطهN تا M مساویN1 تاM2 می‏باشد. M2را به M متصل نمایید. 3-نقطه S را در پهلو مشخص کنید. فاصلهS تاS1- S1تا S2- S2 تا S3– S3تا S4 مساوی 3 سانتی متر است. 4-نقطه V ( انتهای پنس کمر) را مشخص کنید. Vتا N1را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و نقاطV3-V2-V1 را مشخص کنید. 5-نقطه P را در لب دامن مشخص کنید. از نقطه PتاM را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و نقاط P3-P2-P1 را مشخص کنید. 6- نقطه S1را به V طور منحنی رسم نموده و سپس V را با خطی صاف به P متصل کنید. S4V3P3-S3V2P2 - S2V1P1را هم به همین ترتیب رسم کنید. 7-روی خط سینه نقطه Kرا مشخص کنید. Kتا K1 و Kتا K2مساوی 3 سانتی متر است. KتاK4 وk2تا k5مساوی 5/1 سانتی متر است. K1را بهk4 وk4 را بهk5 متصل کنید .

الگو-خیاطی
8- نقطه F انتهای سرشانه است. ازF تا F1 مساوی 1 سانتی متر است. F1 را به Ae ملایم طراحی کنید. 9- اندازه سرشانه را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.(F1تا F3 ½= F4 تا F3) 10- F4 را بهk4 با خطی منحنی طراحی کنید. سپس آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده، نقطهD را مشخص کنید. 11-نقطه W را مشخص کنید. kتاW W1=½تا W وW1 تا D1مساوی 2 سانتی متر است. 11- KD1Dرا طراحی کنید. و دو پنس 6/0 سانتی متری برای لقی یقه جلو روی هلال یقه رسم کرده و به برش (Ae-O)انتقال دهید. 12- نقطه F1را با خط منحنی به فاصله بین خط سینه وK4 متصل کنید . 13-در قسمت پهلو نقطه Bرا مشخص کنید. فاصله یB تا Sرا به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید و نقاط1Bو B2را مشخص کنید. نقطهk6 بین خط سینه وk5 است. 14- B1تاK6 وB2 تاk5 وQ تاk5 را مطابق شکل طراحی کنید.( در مواقع طراحی این خطوط ، پنس کمر را ببندید.) شکل 1 (قسمت جلو)
الگو-لباس-زنانه

ادامه ی آموزش خیاطی به روش مولر مربوط به پشت مدل را در مطالب بعدی بخوانید .

 

علاقه مندان به آموزش خیاطی سیما عمرانی می توانند دی وی دی اورجینال اموزش خیاطی عمرانی را تهیه کنند .

دی وی دی آموزش خیاطی سیما عمرانی

اموزش خیاطی سیما عمرانی

دیدگاهتان را بنویسید

Top